Imię i nazwisko:
 Renata Wilińska
Stanowisko:
 Skarbnik Powiatu
Wiek:
 52 lat
Wykształcenie / kierunek:
 wyższe / ekonomiczne
Telefon:
 024 388 72 16
E-mail:
 skarbnik@leczyca.pl